top of page
FRAKT OG RETUR

FRAKT OG SPORING

Levering av varen fra selgeren til kjøperen skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt i bestillingsløsningen i nettbutikken.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper innen rimelig tid og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Skal selgeren sørge for at varen blir sendt til kjøperen, plikter han å få varen fraktet til bestemmelsesstedet på egnet måte og på vanlige vilkår for slik transport. Bestemmelsesstedet er hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

 

Leveringstiden er vanligvis 1-5 virkedager hvis vi har varene dine på lager. Hvor i landet du bor kan påvirke leveringstiden. Levering til mindre sentrale områder kan resultere i ytterligere 1-3 virkedager i leveringstiden.

RETUR OG BYTTE

Kjøperen kan angre kjøpet av varen etter angrerettlovens bestemmelser (7). Angrerett innebærer at kjøperen uten grunn kan returnere varen til selgeren selv om det ikke er noen mangel ved den og selv om den ikke er levert.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen, de foreskrevne opplysninger om angreretten og angrerettskjema er mottatt. Mottar kjøperen angreskjema og de nødvendige opplysningene på et senere tidspunkt enn ved levering av varen, begynner angrefristen å løpe fra den dagen kjøperen mottar angrerettskjema og opplysningene. Har kjøperen ikke mottatt tilstrekkelig informasjon eller angrerettskjema, vil angrefristen likevel gå ut 3 måneder etter at varen er mottatt. Dersom kjøperen ikke har fått informasjon om angrerett i det hele tatt, vil fristen være 1 år.

Meldingen fra kjøper til selger om bruk av angreretten bør av bevishensyn være skriftlig (angrerettskjema, e-post, telefaks eller brev), og den må inneholde opplysninger om hvordan kjøperen vil returnere varen til selgeren.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren innen rimelig tid. Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale hele kjøpesummen til kjøperen innen 14 dager fra den dag selgeren mottar varen eller henteseddel eller varen er stilt til selgerens rådighet. Selgeren kan ikke fastsette gebyrer for kjøperens bruk av angreretten, men selgeren kan kreve at kjøperen skal betale kostnadene for returforsendelsen.

Kjøperen kan undersøke produktet før han eller hun angrer på kjøpet. Varen må likevel kunne leveres tilbake til selgeren i tilnærmet samme stand og mengde som den var i da kjøperen mottok den. Kjøperen bør sende varen tilbake til selgeren i originalemballasjen hvis dette er mulig.

Kjøperen kan ikke angre på kjøp av varer som forringes raskt, varer som etter sin art ikke kan tilbakeleveres, eller på lyd- og bildeopptak (herunder CD`er, DVD`er) eller datamaskinprogrammer hvor forseglingen er brutt. Det sistnevnte unntaket gjelder kun dersom selger klart og tydelig har opplyst om vilkårene for bortfall av angreretten på forseglingen.

RETUR
Vi tilbyr 14-dagers retur på våre produkter. Det totale beløpet på kjøpet ditt vil bli refundert, minus retur av varen. Vær oppmerksom på at alle fraktkostnader refunderes ikke. Følg disse trinnene hvis du ønsker å returnere dine produkter:


1. Forsikre deg om at produktet er i nøyaktig samme tilstand som da det ble mottatt. Produkter skal være luktfri, pelsfri og etiketten skal være festet. Hvis du er i tvil på om returen blir akseptert, kontakt oss på e - post: ammetoy@outlook.com.


2. Det ligger en retur etikett i hver forsendelse fra Ammetøy. Benytter du deg av denne blir du trukket for frakten på totalbeløpet. Retur sendes til AMMETØY, Hennumveien 69, 3406 Tranby. 

bottom of page